Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.11.30 19:11:40 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.11.30 19:09:21 przez: Marcin Młynarski

Odpowiedź na pytanie oferenta. Nr sprawy: MR-AG-3121-015/10

W dniu 30-11-2010r. wpłynęło zapytanie:


Czy zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT?

Odpowiedź:

 Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT - o wynikającą z rozbieżności różnicę.Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/11/30 18:11:40 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598