Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.02.27 11:54:00 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.02.27 11:51:45 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAD. pn.: PRZEPROWADZENIE BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH, nr sprawy MR-AG-ZO-009-13

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 009/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 25.02.2013
 
 
Protokół zamówienia
(Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 14.02.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
Przeprowadzenie badania socjologicznego: „Diagnoza stanu dostępności architektonicznej i edukacyjnej polskich i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych” w ramach projektu pn. „Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I.      Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
1.    Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
2.    Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych Soma, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, soma@soma.torun.pl
3.    PBS Spółka z o.o. ul. Junaków 2, 81-812 Sopot, kontakt@pbs.pl
4.    KERALLA RESEARCH  Instytut Badań i Rozwiązań B2B, Pl. Wolności 11 , 50-071 Wrocław, kontakt@keralla.pl
5.    PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych w Lublinie, kontakt@plbs.pl
6.    Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o. o., ul. Okopowa 56/1, 01-04202-904 Warszawa, kontakt@laborato.pl
7.    Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych, 00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 106/108A, orbs@ifispan.waw.pl
8.    EU-Consult Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk, info@eu-consult.pl
9.    ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, office@arc.com.pl
10.  BioStat, 44-206 Rybnik,, ul. Kowalczyka 17, biostat@biostat.com.pl
 
II.    Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, ul. Grunwaldzka 5, 99-300 Kutno
Cena oferty: 47.800,00 zł (netto), 58.794,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 71 realizacji
Oferta nr II
General Projekt Sp. z o. o., ul. Zakole 2, 10-699 Olsztyn
Cena oferty: 9.000,00 zł (netto), 11.070,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 11 realizacji
Oferta nr III
INSTYTUT BADAWCZY IPC Sp. z o. o.l, ul. Aleksandra Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław  
Cena oferty: 17.642,28 zł (netto), 21.700,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 6 realizacji
Oferta nr IV
IPSYLON Iwona Żuk, Krówniki 152, 37-700 Przemyśl
Cena oferty: 8.900,00 zł (netto), 8.900,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 4 realizacje
Oferta nr V
EU-CONSULT Sp. z o. o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
Cena oferty: 21.900,00 zł (netto), 26.937,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 20 realizacji
 
Oferta nr VI
Konsorcjum Firm:
RSTAT Rafał Piszczek, ul. Kościuszki 32/34 c4, 44-200 Rybnik
BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. j., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
Cena oferty: 11.890,00 zł (netto), 11.890,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 10 realizacji
 
Oferta nr VII
BD Center Sp. z o. o., ul. Broniewskiego 1, 35-222 Reszów
Cena oferty: 21.000,00 zł (netto), 25.830,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 30 realizacji
 
III.  Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
Lp.
Nr
oferty
CENA
(80%)
DOŚWIADCZENIE
(20%)
Łączna ilość
punktów
1
I
8.900 (brutto) / 58.794,00 zł (brutto)
= 0,151 x 80 = 12,08 pkt
71 realizacji
20 pkt
 
32,08
2
II
8.900 (brutto) / 11.070,00 zł (brutto)
= 0,803 x 80 = 64,24 pkt
11 realizacji
3,098 pkt
 
67,33
3
III
8.900 (brutto) / 21.700,00 zł (brutto)
= 0,410 x 80 = 32,80 pkt
6 realizacji
1,690 pkt
 
34,49
4
IV
8.900 (brutto) / 8.900,00 zł (brutto)
= 1,000 x 80 = 80,00 pkt
4 realizacjie
1,126 pkt
 
81,12
5
V
8.900 (brutto) / 26.937,00 zł (brutto)
= 0,330 x 80 = 26,40 pkt
20 realizacji
5,633 pkt
 
32,03
6
VI
8.900 (brutto) / 11.890,00 zł (brutto)
= 0,748 x 80 = 59,84 pkt
10 realizacji
2,816 pkt
 
62,65
7
VII
8.900 (brutto) / 25.830,00 zł (brutto)
= 0,344 x 80 = 27,52 pkt
30 realizacji
8,450 pkt
 
35,97
 
IV.   Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą
Wybrano Ofertę nr IV złożoną przez Firmę IPSYLON Iwona Żuk, Krówniki 152, 37-700 Przemyśl.
Uzasadnienie: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
Wykonawca spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego.
 
V.     Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 12.03.2013 r.
                                     
                                                                                                    


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/02/27 10:54:00 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598