Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.04.29 16:21:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.04.29 16:16:34 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Usługi transportowe, nr sprawy MR-AG-3121-003/11

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 14.04.2011 r., ogłoszonego na portalu UZP pod nr 115427 - 2011, na zadanie pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przez okres 12 m-cy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 28.04.2011 r. oferta złożona przez Firmę F.H.U. DARTEX - TV - SAT Dariusz Chara, ul. Wojska Polskiego 16/22, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową:

w części I:

1,25 zł netto, 1,53 zł brutto (za 1 km jazdy po Polsce)
oraz 1,30 zł netto, 1,60 zł brutto (za 1 km jazdy poza granicami kraju)

w części II:

1,25 zł netto, 1,53 zł brutto (za 1 km jazdy po Polsce)
oraz 1,30 zł netto, 1,60 zł brutto (za 1 km jazdy poza granicami kraju)

w części III

2,90 zł netto, 3,57 zł brutto (za 1 km jazdy po Polsce)
oraz 70,00 zł netto, 86,10 zł brutto (za godzinę pracy samochodu na terenie Stalowej Woli).

Oferta Firmy F.H.U. DARTEX - TV - SAT otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert w części I, części II oraz części III zamówienia.

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 10 maja 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.

W załączniku zestawienie ofert oraz punktacja każdej części zamówienia.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/04/29 14:21:28 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598