Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.05.08 20:32:04 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.05.08 20:31:09 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Nr sprawy: MR-AG-3121-006/09

O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
„Wykonanie ciągów komunikacyjnych na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 - etap I oraz naprawa nawierzchni żwirowej przed budynkiem Muzeum.”

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Załączniki:

1, SIWZ
2. Przedmiar robót
3. Koncepcja nawierzchnia
4. Opis
5. Projekt

 Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/05/08 18:32:04 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598