Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.11.02 11:10:36 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.11.02 11:08:08 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: USŁUGI POLIGRAFICZNE W IV KWARTALE 2011 r. Nr sprawy MR-AG-3121-019/11

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)
na zadanie pn.:
 
Usługi poligraficzne w IV kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy
Firma: Witkiewicz i Syn oraz innych wystaw czasowych
 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne wykonywane w IV kwartale 2011 r. dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli i polegające na przygotowaniu do druku i druku katalogu, monografii oraz materiałów promocyjnych wg poniższego zestawienia: a) KATALOG do wystawy Firma: Witkiewicz i Syn (nakład 200 szt.), b) PLAKAT do wystawy Firma: Witkiewicz i Syn (nakład 200 szt.), c) ZAPROSZENIE na FINISAŻ wystawy Firma: Witkiewicz i Syn, (nakład 1350 szt.), d) WKŁADKA do ZAPROSZENIA, (nakład 1350 szt.), e) KARTKA ŚWIĄTECZNA, (nakład 1300 egz.), f) PLAKAT do wystawy Interaktywny plac zabaw, (nakład 400 szt.), SKŁAD, SKANOWANIE FOTOGRAFII ARCHIWALNYCH, OBRÓBKA CYFROWA FOT., PRZYGOTOWANIE DO DRUKU I DRUK monografii pt.: Archiwum polityczne E. Kwiatkowskiego o polityce inwestycyjnej i budowie COP-u., (nakład 1000 szt.). Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez -wydruk próbny- Zamawiający rozumie wydruk PROOF min. 3 stron w przypadku katalogu oraz min. 1 strony w przypadku druków ulotnych (np. plakat, zaproszenie, ulotka). Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poszczególne druki składające się na przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym SIWZ.
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ
 
Ogłoszenie umieszczone w BZP
Numer ogłoszenia: 285743 - 2011, data zamieszczenia: 2.11.2011


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/11/02 10:10:36 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598