Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.04.15 13:33:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.04.15 13:32:50 przez: Marcin Młynarski

Dotyczy ogłoszenia o zawarciu umowy na usługę poligraficzną uzupełniającą, nr sprawy MR-AG-3121-002/10

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje iż w rezultacie dokonania przez Zamawiającego i Oferenta negocjacji ceny na zadanie pn.: Usługa poligraficzna uzupełniająca - Dodruk katalogu Julian Fałat oraz druk materiałów promocyjnych: ulotki edukacyjnej i plakatu, w dniu 7.04.2010 r. została zawarta umowa z firmą: Drukarnia MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola.
 
Zamawiający zlecił w trybie „z wolnej ręki” wykonanie usług uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778).
 
Przedmiotem umowy jest:
a) Dodruk katalogu do wystawy Julian Fałat
b) Druk ulotki z ofertą edukacyjną w wersji dla przedszkolaków
c) Druk plakatu promocyjnego Noc Muzeów 2010 r.
 
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę:
 
a) za dodruk katalogu do wystawy Julian Fałat
(netto) 9.005,00, (brutto) 9.005,00
 
b) druk ulotki z ofertą edukacyjną w wersji dla przedszkolaków
(netto) 200,00, (brutto) 244,00
 
c) druk plakatu promocyjnego Noc Muzeów 2010 r.
(netto) 350,00, (brutto) 427,00
Ogłoszenie o zawarciu umowy na portalu UZP


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/04/15 11:33:28 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598