Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.05.24 15:41:42 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.05.24 15:41:02 przez: Marcin Młynarski

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

    
 
 
Zamawiający: 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Adres: 
ul. Sandomierska 1 37-464 Stalowa Wola                       
Nr sprawy : MR-AG-213-011/07
                                                                                            
Stalowa Wola dn. 24.05.2007r.
 
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
1.      Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zad. p.n. Wykonanie i montaż 15  tablic reklamowych (stojaków na plakaty) dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 15.05.2007r. Zamawiający wprowadza zmiany w rozdz.III pkt 3.2.a; 3.3.b 
Wobec powyższego opis  przedmiotu  zamówienia  w  SIWZ   oraz  załącznik  nr  5 do SIWZ ( wzór umowy) uległ zmianie :
Po modyfikacji treść zapisu pozycji 3.2.a brzmi następująco:
1.Łuk zewnętrzny – z profilu zamkniętego o przekroju kwadratowym 60,3/3,6 mm – łuki i 60,3 / 2 mm – elementy proste
Po modyfikacji treść zapisu pozycji 3.3.b brzmi następująco:
1.Blacha walca o grubości min. 2mm ze stali kwasoodpornej, powierzchnia widoczna, szczotkowana z zawalcowaną  krawędzią (góra i dół)
2.      Zamawiający informuje, że nie przedłuża  terminu składania ofert .
3.      Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.
 
..............................................
podpis Dyrektora
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/05/24 13:41:42 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598