Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.03.20 16:05:19 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.20 16:04:34 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZNYM na zad. pn.: Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-003-2013

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony o nr sprawy MR-AG 3121-003/2013, na zadanie pn.:
Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 
 
1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 
2.   Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
 
3.   Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79823000-9, 79810000-5
 
4.   Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na druku katalogów oraz materiałów promocyjnych do wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w II kwartale 2013 r., wg poniższego zestawienia: a) KATALOG do wystawy SPORT w II RP (nakład 400 szt.), b) PLAKAT do wystawy SPORT w II RP (nakład 200 szt.), c) ZAPROSZENIE/INFORMACJA do projektu Dni Dizajnu (nakład 1350 szt.) d) PLAKAT do projektu Dni Dizajnu (nakład 200 szt.), e) FOLDER Dni Dizajnu (nakład 1350 szt.), f) ZAPROSZENIE Noc Muzeów 2013 (nakład 1350 szt.), g) PLAKAT Noc Muzeów 2013 (nakład 200 szt.), h) PLAKAT do wystawy plenerowej Latarnia Wschodu - fotografie Yohann Lepage (nakład 200 szt.), i) KATALOG do wystawy PAWEŁ ERAZMUS -RZEŹBA (nakład 200 szt.) j) ZAPROSZENIE do wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA (nakład 1350 szt.), k) PLAKAT do wystawy PAWEŁ ERAZMUS -RZEŹBA (nakład 200 szt.) l) FOLDER PROMOCYJNY Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (nakład 2500 szt.), m) ULOTKA z ofertą edukacyjną do wystaw (III Kwartał 2013 r.) (nakład 500 szt.), n) PLAKAT ART CAFE (nakład 400 szt.), o) FOLDER ART CAFE (nakład 500 szt.), p) WIZYTÓWKI  ART CAFE (nakład 1000 szt.). Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-003/13
 
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Ogłoszenie opublikowane w BZP
Numer ogłoszenia: 42291 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/03/20 15:05:19 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598