Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.12.31 15:26:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.12.31 15:26:07 przez: Marcin Młynarski

Ogloszenie o wyborze oferty nr sprawy: MR-AG-213-031/07

        
 
Nr sprawy: MR-AG-213-031/07                                  Stalowa Wola, dn. 28.12.2007
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18.12.2007 r. na zadanie pn. „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli COP dla przyszłości oraz usługi konwojowania”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę: P.U.H. Rafał Gospodarczyk AGENCJA OCHRONY OSÓB i  MIENIA, ul. Krakowska 5, 27-600 Sandomierz; z ceną ofertową: 81.745, 80 (netto) + VAT 22%, tj. łącznie 99.729,87 (brutto), słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy – z tytułu ochrony 2 obiektów Muzeum w skali roku; oraz z 1,78 (netto) + VAT 22%, tj. łącznie 2.17 (brutto), słownie: dwa złote, siedemnaście groszy – z tytułu konwojowania; w związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.      
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/12/31 14:26:53 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598