Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.05.17 17:11:35 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.05.17 17:11:09 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU ART CAFE w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1

MR–AG–3121– A/2013                                                                                    Stalowa Wola, dnia 14.05.2013
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg na:
 
Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie Restauracji ART CAFE
 
 
WYNAJMUJĄCY
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
e-mail: lmizera@muzeum.stalowawola.pl
e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
PRZEDMIOT NAJMU
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o pow. 217,9 m² zlokalizowany na parterze budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 wraz z ogródkiem kawiarnianym, składający się z:
 
A) RESTAURACJA ART CAFE  w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – 217,9 m²
- Amfilada (Sala Barowa + Sala Kameralna) - 56,19 m2,
- Sala Rzeźby (wielofunkcyjne, plenarna, mieszcząca ok. 30 osób) - 36,06 m2,
- Pasaż Francuski - 22,98 m2
- kuchnia - 8,38 m2
- zmywalnia naczyń stołowych - 4,93 m2
- zmywalnia naczyń kuchennych - 10,51 m2
- bar - 4,29 m2
- pomieszczenie kelnerskie - 9,75 m2
- zaplecze socjalne - 7,74 m2
- sanitariat dla gości - 7,16 m2, (do wspólnego użytkowania)
- sanitariat personelu - 4,92 m2
- przedsionek - 3,34 m2
- hol główny - 23,56 m2, (do wspólnego użytkowania)
- przedsionek - 6,60 m2, (do wspólnego użytkowania)
- przejście do ogródka - 10,61 m2 (do wspólnego użytkowania).
 
B) OGRÓDEK KAWIARNIANY na posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – ok. 200 m²
- meble ogrodowe całoroczne: stoły - 6 szt., ławki - 12 szt., krzesła - 4 szt.
- płotek ogrodzeniowy - 1 kpl.
- donice z kwiatami i krzewami szt. - 42
- lampy ogrodowe z drewna tekowego szt. – 5
- parasole ogrodowe szt.- 6
 
Lokal jest wyremontowany i zaaranżowany w nowoczesnej stylistyce.
Lokal jest wyposażony w wysokiej jakości meble użytkowe.
Lokal wyposażony jest w profesjonalne urządzenia do prowadzenia gastronomii, bar oraz meble.
Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, wentylację mechaniczną, sygnalizacji pożaru i sygnalizacji włamania.
Szczegółowy opis wynajmowanych powierzchni i ich wyposażenia zawierają załączniki nr A, B, C.
 
OKRES NAJMU
Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat od daty podpisania umowy najmu.
Przewidywany termin uruchomienia lokalu powinien być nie dłuższy niż 30 dni od podpisania umowy.
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU SKŁADANIA, OTWARCIA OFERT ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin składania ofert upływa dnia 21 maja 2013 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, w pokoju nr 14 o godzinie 12.15. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwierania kopert z ofertami Wynajmujący ogłosi nazwy oferentów ich adresy i ceny ofertowe. Koperty oznaczone hasłem „wycofane” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
 
 
Załączniki:
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM ART CAFE 
(z wymaganymi załącznikami: FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY, DOŚWIADCZENIE - WYKAZ USŁUG, ZAŁ. A., B., C., D.
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/05/17 15:11:35 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2013/05/14 16:41:43 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598