Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.08.06 7:47:46 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.08.06 7:43:11 przez: Marcin Młynarski

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-213-008/08


Nr sprawy: MR-AG-213-008/08                     Stalowa Wola, 5 sierpnia 2008 r.
 
 
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
1.      Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zamówieniu pn. „Usługa poligraficzna: skład i druk 3 publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych do wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, jak poniżej:
 
1.1.            W rozdziale III SIWZ,  pkt. 2.1 A) dotyczącym:
Składu, korekty i druku książki „MIASTO STALOWA WOLA. Unikatowy zespół urbanistyczno - architektoniczny z końca lat 30. XX w.” 
Zamawiający dopuszcza papier o gramaturze pomiędzy 135g a 170g.
 
1.2.            W rozdziale III SIWZ,  pkt. 2.1 C) dotyczącym:
Składu i druku katalogu „Kapiści. Malarstwo”
Zamawiający dopuszcza papier o gramaturze pomiędzy 170g a 200g.
 
1.3.            W rozdziale III SIWZ,  pkt. 2.1 G) dotyczącym:
Druku PLAKATU do wystawy „Kapiści. Malarstwo”
Zamawiający dopuszcza papier o gramaturze pomiędzy 170g a 200g.
 
1.4.            W rozdziale III SIWZ,  pkt. 2.1 I) dotyczącym:
Druku PLAKATU do wystawy archeologicznej „Szlak bursztynowy. Śladami Imperium Rzymskiego” Zamawiający dopuszcza papier o gramaturze pomiędzy 170g a 200g.
 
1.5.            W rozdziale III SIWZ,  pkt. 2.1 G) dotyczącym:
Druku PLAKATU do wystawy „Kapiści. Malarstwo”
Zamawiający wymaga druku na papierze kredowym, błyszczącym;
 
1.6.            W rozdziale III SIWZ,  pkt. 2.1 I) dotyczącym:
Druku PLAKATU do wystawy archeologicznej „Szlak bursztynowy. Śladami Imperium Rzymskiego” Zamawiający wymaga druku na papierze kredowym, błyszczącym;
 
 
2.      Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe zmiany i doprecyzowania. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
 
3.      Z uwagi na nieznaczny zakres zmian w treści SIWZ, termin składania ofert pozostaje bez zmian i jest to 11.08.2008 r. godz. 13.00.
 
4.      Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część (udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego).
 
 
 
 
 
 
                                                                                              …………………………………………
                                                                                             podpis kierownika jednostki
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/08/06 05:47:46 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598