Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.01.14 16:43:37 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.01.14 16:42:16 przez: Marcin Młynarski

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy: MR-AG-213-001/08

 

 
Numer sprawy: MR-AG-213-001/08
Stalowa Wola, 14.01.2008

 
Zamawiający:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
 

 
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
1. Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Zamawiający wprowadza modyfikację przedmiaru robót w zamówieniu p.n. „Remont lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - etap II”
 
Zamawiający modyfikuje dokument PRZEDMIAR ROBÓT, zatytułowany: REMONT LOKALU GASTRONOMICZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM, REMONT HOLU GŁÓWNEGO WRAZ Z KOMUNIKACJĄ, ZLOKALIZOWANYCH NA POZ. =/- 0,00 BUDYNKU MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI. ETAP 2, wg opisu jak poniżej:
 
W pkt 1 PRZEDMIARU ROBÓT: „Roboty konstrukcyjno – budowlane”:
 
- zmodyfikowano pkt 1.1 ust. 1 (+ 2 szt)
- zmodyfikowano pkt 1.1 ust. 2 (+ 2 szt)
- usunięto pkt 1.1 ust. 6
- zmodyfikowano pkt 1.1 ust. 7 (- 0,70 m3)
- zmodyfikowano pkt 1.1 ust. 8 (- 0,70 m3)
- zmodyfikowano pkt 1.1 ust. 9 (- 0,70 m3)
- usunięto pkt 1.1 ust. 10
- usunięto pkt 1.1 ust. 11
- zmodyfikowano pkt 1.1 ust. 12 (+ 4.92 m2)
- zmodyfikowano pkt 1.1 ust. 32 (- 69,71 m2)
- zmodyfikowano pkt 1.1 ust. 33 (- 67,78 m)
- zmodyfikowano pkt 1.1 ust. 34 (- 49,60 m2)
- zmodyfikowano pkt 1.1 ust. 35 (- 1 m)
- zmodyfikowano pkt 1.1 ust. 36 (- 1,21 m2)
- zmodyfikowano pkt 1.1 ust. 37 (+ 2 szt.)
 
- zmodyfikowano pkt 1.2 ust. 40 (- 2,16 m2)
 
W pkt 2 PRZEDMIARU ROBÓT: „Roboty instalacji C.O.”:
 
-usunięto
 
W pkt 3 PRZEDMIARU ROBÓT: „Roboty instalacji wodno - kanalizacyjnej”:
 
-bez zmian
 
W pkt 4 PRZEDMIARU ROBÓT: „Roboty instalacji wentylacji mechanicznej”:
 
-bez zmian
 
W pkt 5 PRZEDMIARU ROBÓT: „Instalacje elektryczne ”:
 
- zmodyfikowano pkt 5.1 ust. 115 (- 2 szt.)
- zmodyfikowano pkt 5.1 ust. 116 (- 2 szt.)
- zmodyfikowano pkt 5.1 ust. 117 (- 100 m)
- zmodyfikowano pkt 5.1 ust. 118 (- 100 m)
- zmodyfikowano pkt 5.1 ust. 119 (- 100 m)
- zmodyfikowano pkt 5.1 ust. 120 (- 10 m)
- zmodyfikowano pkt 5.1 ust. 121 (+ 35 m)
- zmodyfikowano pkt 5.1 ust. 122 (- 6 szt.)
- zmodyfikowano pkt 5.1 ust. 123 (- 3 szt.)
- zmodyfikowano pkt 5.1 ust. 124 (- 3 szt.)
- zmodyfikowano pkt 5.1 ust. 128 (- 1 szt.)
 
- zmodyfikowano pkt 5.2 ust. 135 (- 2 szt.)
- zmodyfikowano pkt 5.1 ust. 139 (- 3 szt.)
- zmodyfikowano pkt 5.1 ust. 141 (- 1pkt )
 
 
2. Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu został zamieszczony nowy PRZEDMIAR ROBÓT uwzględniający powyższe modyfikacje. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
 
3. Na podstawie art. 38 ust. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia dostawcom i wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących SIWZ.
 
4. Nowym terminem składania ofert jest: 29.01.2008 r. godz. 13.00.
 
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola dnia 29.01.2008 r. godz. 13.15
 
6. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.
 
 
 
 
 
 
                                                                                  …………………………………………..
                                                                                             podpis kierownika jednostki

 

 ZAŁĄCZNIKI:

1. II_muzeum_st_wola_(prz).pdfWersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/01/14 15:43:37 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598