Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.01.26 17:28:04 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.01.26 17:20:56 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - zawarciu umowy Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i rozbudowę wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, w Stalowej Woli, przy ul. Hutniczej 17, celem przekształcenia w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i P

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 26.01.2011 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i rozbudowę wystawy COP dla przyszłości. Ludzie – Przemysł – Architektura, w Stalowej Woli, przy ul. Hutniczej 17, celem przekształcenia w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej, z Firmą Karpla Konsulting Sp z o.o., ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków.

Postępowanie prowadzone było na podstawie przetargu nieograniczonego - przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

 

Załącznik:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Numer ogłoszenia: 23325 - 2012Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/01/26 16:28:04 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598