Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.07.19 16:07:47 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.07.19 16:07:00 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o zawarciu umowy, nr sprawy MR-AG-3121-008/10

Muzeum Regionalne informuje, że w dniu 15.07 2010 r. zawarto umowę z Firmą CNG SYSTEM Jacek Rudkowski, ul. Rusznikarska 16/245, 31-261 Kraków, w sprawie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych portalu UZP pod nr: 164213 – 2010, na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem 8 interaktywnych eksponatów realizowanych w ramach 2 projektów: Poczuj sztukę- program edukacyjny dla dzieci, w tym niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego MKiDN Edukacja Kulturalna (6 eksponatów interaktywnych) oraz Przestrzeń interaktywna - modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach Programu Operacyjnego MKiDN Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych (2 eksponaty interaktywne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
 
Załącznik do informacji o zawarciu umowy:
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PORTAL UZP)

Numer ogłoszenia: 192127 - 2010; data zamieszczenia: 19.07.2010Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/07/19 14:07:47 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598