Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.06.13 11:28:33 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.13 11:27:59 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, dotyczy przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-006-2013

Numer ogłoszenia: 109981 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 99591 - 2013 data 04.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8448556, fax. 015 8448557.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: a) głośnik naścienny o mocy minimum 40W (obciążalności ciągłej), pełno pasmowy - 4 szt.
  • W ogłoszeniu powinno być: a) głośnik naścienny o mocy minimum 40W (obciążalności ciągłej), pełno pasmowy, pełnozakresowa konstrukcja z pojedynczym przetwornikiem nie mniejszym niż 4,5 cala (114 mm) w obudowie wentylowanej, zapewniająca pokrycie 140° (dopuszczalne +/- 20 %) - 4 szt.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola.Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/06/13 09:28:33 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598