Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.02.21 17:13:55 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.02.21 16:57:40 przez: Marcin Młynarski

INFORMACJA O SPRZEDAŻY ZLIKWIDOWANYCH ŚRODKÓW

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o przeprowadzonej likwidacji składnika majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 200 euro, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z dnia 1 września 2004 r.), typu: armatura ceramiczna (umywalki, sedesy, baterie), oprawy oświetleniowe.
 
W wyniku przeprowadzonej likwidacji od dnia 09.03.2011r. powyższe artykuły będą udostępnione do odpłatnego ich nabycia.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 15 844 8556 w. 18 lub w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w pokoju nr 14.Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/02/21 16:13:55 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598