Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.10.11 19:13:17 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.10.11 19:08:46 przez: Marcin Młynarski

Odpowiedzi na pytania oferentów_ dot. druku albumu_ nr sprawy MR-AG-3121-016/11

MR – AG – 3121 – 016/11                                                                                                Stalowa Wola, dnia 7.10.2011 r.
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku albumu do wystawy „Stefan Norblin 1892 - 1952. Artysta Wszechstronny”, na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp), Zamawiający odpowiada na skierowane pytania.
 
Pyt. nr 1
Proszę o informacje  o oprawie półpłóciennej. Czy płótno jest tylko na grzbiecie, a reszta oklejki to o papier kredowy?
 
Odp.
Tak. Płótno jest tylko na grzbiecie, a reszta oklejki to o papier kredowy?

Pyt. nr 2
Jeśli jest inaczej prosimy o rysunek lub szczegółowy opis
 
Odp.
Zamawiający załącza poglądowy rysunek.

Pyt. nr 3
Czy na płótnie będzie nadruk?
 
Odp.
Tak na grzbiecie będzie nadruk.
 
Pyt. nr 4
Jaka grubość tektury?
 
Odp.
Zamawiający przewiduje grubość tektury 1,5 - 2 mm.
 
Pyt. nr 5
Jaki kolor płótna?
 
Odp.
Czarny
 
Pyt. nr 6
Bardzo proszę o informację, co Państwo rozumieją pod pojęciem ,,jest porównywalna z zamówieniem". Czy wystarczy, że będzie to album lub katalog z reprodukcjami dzieł sztuki ? Chodzi o spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia?
 
Odp.
Tak, wystarczający będzie album lub katalog z reprodukcjami dzieł sztuki, o zbliżonych parametrach papieru. Zamawiający rozumie przez to sytuację, że jeśli w SIWZ mowa jest o papierze kredowym - należy przedłożyć wydrukowany przez Państwa Drukarnię katalog lub album z wkładem wykonanym z papieru kredowego. Jeśli Zamawiający wymaga np. papieru offsetowego, na spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć katalog lub album na papierze offsetowym, tak by "próbka" była porównywalna z zamówieniem opisanym w SIWZ.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/10/11 17:13:17 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2011/10/07 16:11:18 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598