Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.03.02 13:58:18 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.03.02 13:56:02 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY, dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowe

 
Ogłoszenie o wyborze oferty
nr sprawy MR-AG-3121-002/2012
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 10.02.2012 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 34559 - 2012, dotyczącym zadania pn.: Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, wybrana została w dniu 1.03.2012 r.: oferta złożona przez Firmę: DOR-BUD Andrzej Kochańczyk, Rozalin 12, 39-460 Nowa Dęba
 
Oferta cenowa Firmy DOR - BUD wynosi 32.000, 00 (netto), 39.360, 00 (brutto) i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu. Oferta ww. Firmy otrzymała 100,00 pkt oraz spełnia wymagania Zamawiającego, w związku z czym została uznana za najkorzystniejszą.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
LP.
 
 
NR
OFERTY
 
NAZWA OFERENTA
CENA
PUNKTACJA
Kryterium CENA 100 %
1
 
10
 
DOR - BUD Andrzej Kochańczyk
Rozalin 12, 39-460 Nowa Dęba
32.000, 00 (netto)
39.360, 00 (brutto)
 
100,00 pkt
2
3
GOLD HAND Usługi remontowe Bogusław Wcisło
ul. Starowiejska 53
37-450 Stalowa Wola
35.000, 00 (netto)
43.050, 00 (brutto)
91,40 pkt
3
6
BUDOKOMPLEX Adam Bakalarz, Waldemar Ziara
39-410 Grębów 1015
35.609, 76 (netto)
43.800, 00 (brutto)
89,90 pkt
4
8
BUDO-TRANS, Spółka z o. o.
 ul. Energetyków 13
37-450 Stalowa Wola
46.300, 00 (netto)
56.949, 00 (brutto)
69,10 pkt
5
7
ANIFA Anna Bąk
ul. Górskiego 8
37-450 Stalowa Wola
47.334, 73 (netto)
58.221, 72 (brutto)
67,60 pkt
6
2
Firma Budowlana REM - BUD - I Bronisław Drąg
Al. Jana Pawła II 60 B
37-450 Stalowa Wola
50.711, 63 (netto)
62.375, 30 (brutto)
63,10 pkt
7
5
Usługi Remontowo - Budowlane Jerzy Nalepa
ul. Górka 10
37-450 Stalowa Wola
52.377, 00 (netto)
64.423, 71 (brutto)
61,10 pkt
8
9
FIRMA STALBUD, Kazimierz Młynarski
ul. Przemysłowa 9F
37-450 Stalowa Wola
52.700, 00 (netto)
64.821, 00 (brutto)
60,70 pkt
9
4
Firma Budowlano - Handlowa BUDREM Zbigniew Kulczyk,
ul. Sopocka 75A, 37-400 Nisko
57.572, 49 (netto)
70.814, 16 (brutto)
55,60 pkt
10
1
Przedsiębiorstwo Usługowe WALBUD Spółka z o. o.
ul. Mickiewicza 69 B
39-400 Tarnobrzeg
73.802, 50 (netto)
90.777, 07 (brutto)
43,40 pkt
 
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 8 marca 2012 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
                       


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/03/02 12:58:18 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598