Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.01.14 16:34:42 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.01.14 16:34:00 przez: Marcin Młynarski

Zmaina terminu składania ofert

    

Numer sprawy: MR-AG-213-001/08
Stalowa Wola, 14.01.2008

 
Zamawiający:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
 

 
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
W związku z modyfikacją PRZEDMIARU ROBÓT w zamówieniu publicznym p.n. „Remont lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - etap II” o numerze sprawy: MR – AG – 213 – 001/08, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.
 
1. Na podstawie art. 38 ust. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia dostawcom i wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących modyfikacji PRZEDMIARU ROBÓT, będącego załącznikiem do SIWZ.
 
2. Nowym terminem składania ofert jest: 29.01.2008 r. godz. 13.00.
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola dnia 29.01.2008 r. godz. 13.15
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/01/14 15:34:42 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598