Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.05.23 18:39:55 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.05.23 18:07:20 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY- Nr sprawy: MR-AG-213-008/07

    

Nr sprawy: MR – AG – 213 – 008/07                                  Stalowa Wola, dn. 17.05.2007
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w przetargu nieograniczonym z dnia 30 kwietnia 2007 r., dotyczącego „Wykonania i dostawy sof, krzeseł oraz stolików do restauracji w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę METAFORMA, Renata Kalarus, ul. Pawlikowskiego 4/2, 31-127 Kraków; z ceną ofertową 125.500, 00 zł (netto) + VAT 22 % (27.610, 00 zł), tj. łącznie (brutto) 153.110, 00.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           ………………………………………….
 (podpis kierownika zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/05/23 16:39:55 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598