Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.12.08 13:01:52 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.12.08 12:58:00 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie i montaż PANELU INTERAKTYWNEGO, o nr sprawy MR-AG-3121-014/10

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze sprawy MR – AG – 3121 – 014/10, ogłoszonego w BZP pod Nr 327987 – 2010 dnia 18.11.2010 r., dotyczącego zadania pn.: Wykonanie i montaż Panelu Interaktywnego w Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, wg projektu wykonawczego.
 
Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem.
 
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/12/08 12:01:52 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598