Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.07.08 15:46:05 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.07.08 15:44:38 przez: Marcin Młynarski

Unieważnienie postępowania przetargowego o numerze sprawy MR-AG-3121-009/09

MR – AG – 3121 – 009/09                                            Stalowa Wola, dnia 8.07.2009
 
 
 
          
    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o numerze sprawy MR – AG – 3121 – 009/09, ogłoszonego w BZP pod Nr 183678 - 2009; (data zamieszczenia: 08.06.2009), dotyczącego zadania pn.: „Wykonanie ciągów komunikacyjnych na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 - etap I oraz naprawa nawierzchni żwirowej przed budynkiem Muzeum.”
 
    Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ani nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
 
 
TREŚĆ
OGŁOSZENIA O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/07/08 13:46:05 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598