Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.06.29 20:15:33 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.06.29 20:06:53 przez: Marcin Młynarski

MODYFIKACJA SIWZ części I zamówienia pn.: Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz wyposażenia wystawienniczego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny, nr sprawy: MR-AG-3121-009/11

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację pkt III. 3 SIWZ, w CZĘŚCI I zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz wyposażenia wystawienniczego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny.
 
Po modyfikacji zamówienie w CZĘŚĆ I ma następującą treść specyfikacji:
 
CZĘŚĆ I
Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych do samodzielnego montażu, zbudowanych na systemie ram aluminiowych, złożonych z następujących elementów:
 
a) Rama
- wykonana z aluminium anodowanego o szerokości minimalnej 3 cm, maksymalnej 6 cm,
- magnetyczny system montażu paneli graficznych: wydruków wielkoformatowych na PCV,
- system powinien umożliwić dowolną konfigurację ścianek ekspozycyjnych wypełnionych wydrukami wielkoformatowymi poprzez łączenie ze sobą ram bez użycia narzędzi,
- konstrukcja ram powinna pozwalać na swobodne przekładanie kabli elektrycznych oraz montaż akcesoriów typu: oświetlenie, uchwyty na LCD, projektory multimedialne, projektory GOBO, itp., bez ingerencji w strukturę profilu i całej konstrukcji.
 
b) Łącznik (jeśli system wymaga)
- element służący do łączenia ze sobą ram systemu, do którego obsługi nie potrzeba dodatkowych narzędzi,
- łącznik powinien umożliwiać ręczny montaż ram przez osoby nie posiadające specjalistycznego przeszkolenia.
 
c) Narożnik, podpora boczna (jeśli system wymaga)
- jeżeli to konieczne i system wymaga, należy zastosować podpory i narożniki  zapewniające stabilność konstrukcji oraz jej bezpieczne użytkowanie.
 
d) Wymagane kolory narożników oraz podpór bocznych (jeżeli są)
Elementy malowane proszkowo lub anodowane w wybranych kolorach:
- Sala 11 i 16 – kolor aluminium (srebrny) – wymagany RAL 9007
- Sala 1 i 3 – malowane proszkowo na kolor czarny
- Profile powinny być malowane w lakierniach posiadających certyfikat Znaku Jakości Qualicoat
 
e) Opakowania do składowania oraz bezpiecznego transportu ścianek ekspozycyjnych
- pokrowce na panele graficzne,
- elementy transportowe systemu na kółkach.
 
f) Wymagane właściwości systemu aluminiowych ścianek ekspozycyjnych
- możliwość łatwej rozbudowy systemu,
- gwarancja dostępności podzespołów oraz części konstrukcyjnych systemu przez co najmniej 10 lat od złożenia zamówienia, 
- mobilność: system powinien składać się z wielu gabarytowo niedużych elementów, ułatwiających transport lotniczy. Zamawiający planuje ekspozycję wystawy poza granicami Polski: New Delhi, Jodhpur (Indie),
- system beznarzędziowy: montaż modułów ścian powinien być na tyle łatwy, mogła wystawę złożyć niewyspecjalizowana grupa osób, bazująca wyłącznie na poglądowej instrukcji montażu i obsługi.   
 
1. Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
 
2. Z uwagi na nieznaczny zakres modyfikacji SIWZ Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
 
3. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część (udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego).
 
 
PEŁNA TREŚĆ MODYFIKACJI
(wraz ze specyfikacją i wymiarami PANELI GRAFICZNYCH oraz wymaganymi wymiarami ram)
 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (portal UZP)

Numer ogłoszenia: 178479 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011

 

 
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/06/29 18:15:33 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598