Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.08.14 16:08:49 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.08.14 16:07:56 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wynikach przetargu Nr sprawy: MR-AG-213-008/08

Nr sprawy: MR-AG-213-008/08                         Stalowa Wola, dn. 14.08.2008 r.
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 1.08.2008 r. na zadanie pn.: „Usługa poligraficzna: skład i druk 3 publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych do wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Firmę MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2 a, 37-450 Stalowa Wola - z ceną ofertową: 23.385, 00 (netto) + VAT 22% w kwocie 5.144,70, tj. łącznie cena 28.529, 70 (brutto), słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć zł 70/100.  Oferta nr 5 otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium nr II oraz spełnia wymogi zawarte w SIWZ.  
W związku z powyższym oferta nr 5 uznana została za najkorzystniejszą. Umowa z Firmą Marlex Sp. z o.o., zostanie zawarta w dniu 21.08.2008 r. w Stalowej Woli.
 
 
 
Załączniki:
1. Załącznik ZP-12
2. Załącznik ZP-21
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/08/14 14:08:49 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598