Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.09.01 14:48:16 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.09.01 14:47:12 przez: Marcin Młynarski

Informacja o wyborze oferty Nr sprawy: MR-AG-213-009/08

Nr sprawy: MR-AG-213-009/08                    Stalowa Wola, dn. 1.09.2008 r.
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 20.08.2008 r. na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: projekt, skład, korekta i druk katalogu do wystawy archeologicznej „W cieniu Imperium Rzymskiego” oraz druk folderu promocyjnego dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Firmę MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2 a, 37-450 Stalowa Wola - z ceną ofertową: 5.225, 00 (netto) + VAT 22% w kwocie 1.149,50, tj. łącznie cena 6.374, 50 (brutto), słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery zł 50/100. 
Oferta nr 4 otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium I (cena) i w kryterium II (jakość) oraz spełnia wymogi zawarte w SIWZ.  
W związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą. Umowa z Firmą Marlex Sp. z o.o., zostanie zawarta w dniu 9.09.2008 r. w Stalowej Woli.
 
 
 
 
 
Załączniki:
 
1. ZP12
2. ZP21
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/09/01 12:48:16 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598