Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.02.28 15:27:22 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.02.28 15:26:27 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-009-13

                                                                                  Stalowa Wola, dnia 28.02.2013
 
 
 
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o nr sprawy MR – AG – ZO – 009/13
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, na zadanie pn.: Przeprowadzenie badania socjologicznego: „Diagnoza stanu dostępności architektonicznej i edukacyjnej polskich i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych” w ramach projektu pn. „Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.
 
Powodem unieważnienia postępowania są wnioski Oferentów o niejednoznacznych zapisach specyfikacji zamówienia, mogących mieć wpływ na konstrukcję ofert oraz wynik postępowania.
 
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający niezwłocznie ogłosi kolejne zapytanie ofertowe uwzględniające zmiany specyfikacji oraz wnioski Oferentów.     
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/02/28 14:27:22 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2013/02/28 14:24:14 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598