Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.03.11 16:38:06 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.03.11 16:36:26 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Usługi malarskie i inne związane z odnawianiem pomieszczeń i przygotowaniem wystaw w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-002/11

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym o nr sprawy MR-AG-3121-002/11, ogłoszonego w BZP pod nr 51009 - 2011 w dniu 11.02.2011 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), dotyczącego zadania pn.: Usługi malarskie i inne związane z odnawianiem pomieszczeń i przygotowaniem wystaw w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w 2011 r., w dniu 7.03.2011 r. została zawarta umowa z Firmą ANIFA, Anna Bąk, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola, NIP 8652424049, REGON 180216737.  
 
 
Załącznik do ogłoszenia o zawarciu umowy i udzieleniu zamówienia:
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PORTAL UZP)
Numer ogłoszenia: 78463 – 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/03/11 15:38:06 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598