Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.12.11 20:39:10 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.11 20:37:57 przez: Marcin Młynarski

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW_ dotyczy SIWZ zad. pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w St. Woli, nr sprawy MR-AG-3121-024/13

MR – AG – 3121 – 024/13                                                                              Stalowa Wola, dnia 11.12.2013 r.

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli”

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), Muzeum Regionalne w Stalowej Woli udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

 

 

PYTANIE 1

Chciałbym się zwrócić się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy załączoną dokumentacją projektową a opisem przedmiotu zamówienia. Urządzenia, których dotyczą wątpliwości są przedstawione na rysunku nr 2 „Instalacja klimatyzacji w Muzeum Regionalnym w pomieszczeniu na poziomie parteru” i opisane są jako klimatyzator kanałowy Fujitsu 3,5kW ARYG12LL oraz klimatyzator kanałowy Fujitsu 4,0kW ARG14LL. Specyfikacja techniczna natomiast zamieszczona w sekcji opisu przedmiotu zamówienia SIWZ opisuje urządzenia jako:

 

Lp.

Nazwa urządzenia

Ilość (szt.)

Wymagane parametry

1

Klimatyzator:

jednostka zewnętrzna

SYSTEMU MULTI SPLIT na rozdzielaczach

 

spełniająca założenia projektu i umożliwiająca podłączenie wewnętrznych jednostek w ramach etapowania.

 

(możliwość etapowania)

 

1

wydajność nominalna:

- chłodzenie nie mniej niż 14,0 kW

- moc grzania: nie mniej niż 16,00 kW

moc elektryczna:

- chłodzenie 4,0 - 7,00 kW

- grzanie 1,5 - 4,00 kW,

zakres temperatur pracy:

- chłodzenie: -5 do 46 C

- grzanie: -15 do 24 C

klasa energetyczna A/A

zasilanie 230V 1N 50Hz,

max długość instalacji 70 m

(każda jednostka 25 m)

czynnik chłodniczy: R410A

możliwość podłączenia do 8 jednostek wewnętrznych

o łącznej wydajności przyłączeniowej do 130%.

2

Klimatyzator kanałowy

 

jednostka

wewnętrzna

z możliwością montażu pionowego

 

1

wydajność nominalna:

- chłodzenie nie mniej niż 3,5 kW

- moc grzania: nie mniej niż 4,0 kW

moc elektryczna:

- chłodzenie 1,0 - 1,5 kW

- grzanie 1,0 - 1,5 kW

zakres temperatur pracy:

- chłodzenie: -10 do 46 C

- grzanie: -15 do 24 C

dopuszczana głośność jednostki wewnętrznej: 26 db

czynnik chłodniczy: R410A

zasilanie 230V 1N 50Hz

jednostka wyposażona w pilot przewodowy

3

Klimatyzator kanałowy

 

jednostka

wewnętrzna

z możliwością montażu pionowego

1

wydajność nominalna:

- chłodzenie nie mniej niż 4,3 kW

- moc grzania: nie mniej niż 5,0 kW

moc elektryczna:

- chłodzenie 1,0 - 1,5 kW

- grzanie 1,0 - 1,5 kW

zakres temperatur pracy:

- chłodzenie: -10 do 46 C

- grzanie: -15 do 24 C

dopuszczana głośność jednostki wewnętrznej: 26 db

zasilanie 230V 1N 50Hz

czynnik chłodniczy: R410A

jednostka wyposażona w pilot przewodowy

 

Pozycja nr 3 przedstawia wymagane parametry jednostki wewnętrznej jako - chłodzenie nie mniej niż 4,3 kW co nie pokrywa się z dokumentacją rysunkową.

 

ODPOWIEDŹ

Wiążące dla oferentów są zapisy pozycji nr 3 ww. tabeli, tzn.: Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. klimatyzatora kanałowego (jednostkę wewnętrzną) o wydajności nominalnej: - chłodzenie nie mniej niż 4,3 kW.

 

W projekcie omyłkowo podano urządzenie typu FUJITSU 4,0 kW ARG14LL.  

 

Przy sporządzaniu ofert należy uwzględnić parametry urządzeń z tabeli rozdziału III SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 1). 

 

 

PYTANIE 2

Proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza dostawę klimatyzatora kanałowego o mocy grzewczej 3,9kW zamiast 4,0kW (poz.2 specyfikacji)?

 

ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający nie dopuszcza dostawy klimatyzatora kanałowego o mocy grzewczej 3,9kW zamiast 4,0kW.

 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuszcza dostawę klimatyzatora kanałowego (jednostki wewnętrznej z możliwością montażu pionowego) o mocy grzewczej: nie mniejszej niż 4,0 kW.

 

Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

 

Opublikowano na:

1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/

1 x tablica ogłoszeńWersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/12/11 19:39:10 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598