Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.06.28 14:49:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.06.28 14:46:03 przez: Marcin Młynarski

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW MR-AG-213-013/07


 
 
                                                                                                         

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
                                                     Numer sprawy: MR-AG-213-013/07
                                                         Data: 28 czerwca 2007 r.
 

 
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
 
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: MR – AG – 213 –013/07 na „Skład i druk katalogu, plakatu i zaproszenia do wystawy retrospektywnej Kazimiery Myk-Magdziak Miłość – Wiedza – Życie”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami/, niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytania.
 
 
Pyt. 1
Czy gramatura na środki to gramatura np. 135 – 170, czy na pewno 240?
Ad.1  Zamawiający zmienia pkt 2a) SIWZ dotyczący gramatury katalogu, z 240 g. na 200 g.
Pkt 2a) po zmianie: gramatura: 200
 
 
Pyt. 2
Czy okładka zadrukowana 1 str. czy 2 str. + folia mat. na 1 str.?
Ad.2  Zamawiający uściśla pkt 2a) SIWZ dotyczący okładki:
Okładka w pełnym kolorze na zewnątrz, powlekana matową folią na zewnątrz, od wewnątrz biała, niezadrukowana.
 
 
Pyt. 3
Czy jest to oprawa broszurowa, miękka, szyta nićmi lub oprawa zeszytowa, 2 zszywki?
Ad.2  Zamawiający uściśla pkt 2a) SIWZ dotyczący oprawy:
Oprawa: katalog klejony, niciowany
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
tel. 015 844 85 56
fax 015 844 85 57
www.muzeum.stalowawola.pl
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/06/28 12:49:54 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598