Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.07.18 9:55:30 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.18 9:55:06 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NA USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE do zadania pn: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013 oraz Solidarność - Stra

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.:

USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE do zadania pn: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013 oraz Solidarność - Strajk w Stalowej Woli 1988 r. nr sprawy: MR-AG-3121-005 A/13.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 17.07.2013 r. zawarto umowę na USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE do zadania pn: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013 oraz Solidarność - Strajk w Stalowej Woli 1988 r. nr sprawy: MR-AG-3121-005 A/13, - z Firmą P.P.H.U. Janusz Ciosek, WIELKAREKLAMA, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 146611 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/07/18 07:55:30 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598