Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.07.12 23:59:04 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.07.12 23:56:10 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Nr sprawy: MR-AG-213-017/07

    

 
Nr sprawy: MR-AG-213-017/07                        Stalowa Wola, dn. 9.07.2007
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w przetargu nieograniczonym z dnia 26 maja 2007 r., dotyczącego „Wykonania i montażu 8 tablic reklamowych (stojaków na plakaty) – w ramach projektu INTERREG III A/TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę: AGENCJA HANDLOWO – USŁUGOWA „OMEGA”, Cz. L. Polakowscy, ul. Pszczelnicza 14, 41-100 Siemianowice Śl., z ceną ofertową 86.480, 00 zł (netto) + VAT 22 % (19.025, 60 zł), tj. łącznie (brutto) 105.505, 60 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych 60/100).
 
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/07/12 21:59:04 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598