Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.12.14 15:14:20 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.14 15:13:51 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zad. pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń SSWiN, CCTV, SAP w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-020/2013

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.:

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, telewizji przemysłowej CCTV oraz sygnalizacji alarmu pożarowego SAP - w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-020/2013.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 12.12.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, telewizji przemysłowej CCTV oraz sygnalizacji alarmu pożarowego SAP - w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, z firmą EL-TECH Adam Kochan, ul. Poniatowskiego 20/33, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865-208-50-96, REGON 180021264.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

 

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 270997 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/12/14 14:14:20 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2013/12/12 15:21:41 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598