Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.02.13 15:21:07 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.02.13 14:43:49 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.: Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, MR-AG-3121-002/12

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli,
dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomieszczeń przeznaczonych na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli, o łącznej kubaturze: 540 m3. W ramach prac przewidziano wykonanie podłogi na legarach z płyt OSB, wykonanie ścian z karton - gipsu, montaż drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej oraz prace malarskie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz załączniki do SIWZ (projekt instalacji elektrycznej, poglądowa dokumentacja, zestawienia). Wymagana jest min. 3 letnia gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia.
 
 Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.
 
 
 
Załączniki:
 
Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 34559 - 2012; data zamieszczenia: 10.02.2012
 
SIWZ
(uwzględniająca modyfikację z dnia 13.02.2012)
 
Załączniki (ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE):
 
Nr 1_ Rzut ścian z K-G
 
Nr 2_ Rzut podłogi z OSB
 
Nr 3_ Orientacja, powierzchnia
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

 

INWENTARYZACJA POZIOM 0

 
pkt III ust 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
z dnia 13.02.2012
 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 26.03.2012 r.
Termin składania ofert: 27 lutego 2012 r. godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi: 27 lutego 2012 r. godz. 12.15, w pok. nr 14.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszym przetargu. 
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/02/13 14:21:07 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2012/02/10 15:12:10 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598