Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.12.24 11:05:06 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.24 11:04:37 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-024/2013

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-024/2013.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 23.12.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli” z firmą: Indian Electric Piotr Zdeb, ul. Targowa 7, 37-464 Stalowa Wola.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 280759 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/12/24 10:05:06 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598