Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.09.12 13:07:14 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.09.12 13:01:59 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty MR-AG-213-021/07

    

Nr sprawy: MR-AG-213-021/07                Stalowa Wola, dn. 3.09.2007
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 22.08.2007 na zadanie pn. „Wykonanie projektu graficznego, przygotowanie do druku i wydruk kompletu materiałów graficznych opisanych w projekcie wystawy COP dla przyszłości organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz wykonanie fotogramów do tablic w związku z realizacją projektu Szlakiem Architektury ART DECO Stalowa Wola – Lwów,  w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 - 2006" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę: Biuro Obsługi Budownictwa, Wolica, ul Długa 8a, 05-830 Nadarzyn; z ceną ofertową:
96.000, 00 zł (netto) + VAT 22 % (21.120, 00 zł), tj. łącznie (brutto) 117.120, 00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100).
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
1. załącznik_ZP21.PDF
 
2. załącznik_ZP12.PDF
 
 
 
 
 
 
                                              
                                  
           
                                              
        


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/09/12 11:07:14 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/09/03 11:50:58 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598