Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.02.14 18:01:00 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.02.14 18:00:30 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SOCJOLOGICZNEGO, nr sprawy MR-AG ZO-009-2013

 
MR–AG–ZO–009/13                                                     Stalowa Wola, dnia 14.02.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
 
PRZEPROWADZENIE BADANIA SOCJOLOGICZNEGO „Diagnoza stanu dostępności architektonicznej i edukacyjnej polskich i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych” w ramach projektu pn. „Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
 
Dane Zamawiającego
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56, tel. 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Lucyna Mizera, e-mail: lmizera@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
Oferenci składają oferty (formularz zgłoszeniowy oraz dokumentację potwierdzającą wymagania kwalifikacyjne) w terminie do 20.02.2013 r. do godz. 15.30.
  1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wykonywanie badania socjologicznego” w Dziale Kadr Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli pod adresem: ul. Sandomierska1, 37-464 Stalowa Wola. Zamawiający dopuszcza przysłanie ofert drogą poczty elektronicznej e-mail, pod warunkiem niezwłocznego przesłania/dostarczenia oryginału na piśmie.
  2. Oferty dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do MR) nie będą brane pod uwagę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, termin wykonania dostępne są w załączniku.
 
ZAŁĄCZNIK
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 009


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/02/14 17:01:00 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598