Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.12.18 17:31:15 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.12.18 17:30:09 przez: Marcin Młynarski

Informacja o wynikach przetargu. Nr sprawy: MR-AG-213-011/08

Nr sprawy: MR-AG-213-011/08                           Stalowa Wola, dn. 18.12.2008 r.
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 4.12.2008 r. na zadanie pn.: „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla przyszłości oraz usługi konwojowania” - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 255144 – 2008, wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Firmę: Agencja Ochrony Gospodarczyk, ul. Kościuszki 4, 27-600 Sandomierz, z ceną ofertową:
 
1.     za ochronę bezpośrednią łącznie 2 obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w przewidzianym w SIWZ okresie: 62. 915, 36 (netto) 76. 756, 74 (brutto)
(słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć zł 74/100).
 
2.     cena jednostkowa za 1 roboczo-godzinę konwoju / 1 konwojwenta:
29, 90 (netto)        36, 48 (brutto)
 
3.     cena jednostkowa za 1 km trasy konwoju pojazdem Wykonawcy:
1, 76 (netto)           2, 15 (brutto)
 
Oferta nr 1 otrzymała łącznie 82,03 pkt we wszystkich przewidzianych kryteriach oceny ofert oraz spełnia wymogi zawarte przez Zamawiającego w SIWZ. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą. Umowa z Firmą Agencja Ochrony Gospodarczyk, ul. Kościuszki 4, 27-600 Sandomierz zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie później jednak niż do końca okresu związania z ofertą.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
  
Załączniki:
 
1. ZP12
2. ZP17
3. ZP21


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/12/18 16:31:15 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598