Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.07.15 13:49:32 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.07.15 13:48:13 przez: Marcin Młynarski

Odpowiedzi na pytania Oferentów. Dotyczy przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-006-12

MR – AG – 3121 – 006/12                                                                                Stalowa Wola, dnia 15.07.2012 r.
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługi poligraficzne polegające na dodruku katalogów, albumów oraz druku materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Zamawiający odpowiada na skierowane pytania.
 
PYTANIE NR 1
Proszę o informację dot. postępowania MR – AG – 3121 – 006/12
 
1. Poz. C) ALBUM „Od niepodległości do nowoczesności. Centralny Okręg Przemysłowy 1937-1939”
- Objętość 112 a rozbicie na strony do 98?
- Pełny kolor 4/4 a w nawiasie czerń + pantone?
 
 
2. Poz. F ) SŁOWNIK pt. „Suplement biograficzny o przekroju etnologicznym do badań subregionu dolnosańskiego”
- okładka twarda pełny kolor 4/4 a wyklejka biała?
 - Okładka szyto-klejona?
 
 
ODPOWIEDŹ NA PYT. NR 1
Niniejszym Zamawiający uzupełnia niejasne zapisy SIWZ:
 
W poz. C)   ALBUM „Od niepodległości do nowoczesności. Centralny Okręg Przemysłowy 1937-1939”
 
  • Objętość całkowita albumy wynosi: 112 stron
  • strony 1-82 pełny kolor 4/4
  • strony 82-98 tekst czarny
  • strony 99-112 pełny kolor 4/4
 
W poz. F)   SŁOWNIK pt. „Suplement biograficzny o przekroju etnologicznym do badań subregionu dolnosańskiego”
 
  • okładka kolorowa, wyklejka biała
  • oprawa twarda, okładka szyta, niciowana. Zamawiający nie wyklucza oprócz nicowania także wzmocnienia przez zastosowanie dodatkowo klejenia).
 
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi Zamawiającego podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/07/15 11:49:32 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598