Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.11.11 22:32:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.11.11 22:31:37 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty nr sprawy: MR-AG-213-010/08

 
Nr sprawy: MR-AG-213-010/08                         Stalowa Wola, dn. 10.11.2008 r.
 
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 31.10.2008 r. na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: skład i druk katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy pokonkursowej „Autoportret” oraz druk materiałów promocyjnych - jubileuszowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Firmę MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2 a, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 6.940, 00 (netto) + VAT 22% w kwocie 1.526,80, tj. łącznie cena 8.466, 80 (brutto), słownie: osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć zł 80/100. Oferta nr 1 otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium I (cena) i w kryterium II (jakość) oraz spełnia wymogi zawarte w SIWZ.  
W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą. Umowa z Firmą Marlex Sp. z o.o., zostanie zawarta w dniu 20.11.2008 r. w Stalowej Woli.

 

Załączniki:

ZP12.pdf

ZP21.pdf

 Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/11/11 21:32:59 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598