Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.06.20 19:05:58 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.20 19:05:32 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013 oraz Solidarność - Strajk w Stalowej Woli 1988

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013 oraz Solidarność - Strajk w Stalowej Woli 1988 r. nr sprawy: MR-AG-3121-005/13.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 20.06.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn. Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013 oraz Solidarność - Strajk w Stalowej Woli 1988 r. z Firmą P.P.H.U. Janusz Ciosek, WIELKAREKLAMA, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

 

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 119883 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/06/20 17:05:58 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598