Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2004.12.13 13:30:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2004.12.13 13:28:39 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu - nr sprawy: 023/MR/03/A/II


 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na  OCHRONA OBIEKTU MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI
Szczegółowe informacje odnośnie zakresu rzeczowego zawiera uproszczona specyfikacja warunków zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie Muzeum w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1.
Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z oferentami został wyznaczony Marcin Szywała tel. +15 844 85 56, faks +15 844 85 57
Zamkniętą kopertę oznaczoną „Przetarg nieograniczony na OCHRONA OBIEKTU MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 20-12-2004 do godz. 13
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20-12-2004 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, o godz. 13.10
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 2 i 4 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniają wymagania określone w uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Lucyna Mizera


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2004/12/13 12:30:59 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598