Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.12.12 13:23:03 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.12.12 13:22:33 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI OCHRONY MUZEUM W LATACH 2013-2014, nr sprawy MR-AG-3121-011-2012

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Usługi ochrony fizycznej oraz monitoringu antywłamaniowego obiektów
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014
Nr sprawy: MR-AG-3121-011/12.
 
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
 
Przedmiotem zamówienia jest:
 
A) ochrona fizyczna, monitoring wizyjny i antywłamaniowy budynku głównego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1,
 
B) ochrona fizyczna i monitoring antywłamaniowy wystawy COP dla przyszłości mieszczącej się przy ul. Hutniczej 17,
 
C) całodobowy, ciągły monitoring antywłamaniowy obiektów ekspozycyjnych i magazynów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli mieszczących się przy ul. Wańkowicza 72, ul. Wyszyńskiego 12 oraz ul. Rozwadowskiej 12,
 
D) usługi konwojowania dzieł sztuki,
 
Usługi będące przedmiotem zamówienia należy wykonywać zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z późn. zmianami (Dz. U. Nr 114 z 1997 r. poz. 740) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia.
 
Termin wykonania zamówienia:
 
Dotyczy ochrony fizycznej i monitoringu obiektu Muzeum przy ul. Sandomierskiej 1
1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r., (24 m-ce).
 
Dotyczy ochrony fizycznej wystawy COP dla przyszłości, przy ul. Hutniczej 17
1 kwietnia 2013 r. – 31 października 2012 r. (7 m-cy).
1 kwietnia 2014 r. – 31 października 2014 r. (7 m-cy).
 
Dotyczy monitoringu antywłamaniowego na obiektach ekspozycyjnych i magazynowych przy ul. Hutniczej 17, ul. Wyszyńskiego 12, ul. Wańkowicza 72 oraz ul. Rozwadowskiej 12.
1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r. (24 m-ce).
 
Dotyczy usług konwojowania dzieł sztuki
1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r. (24 m-ce).
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ o nr sprawy MR-AG-3121-011/2012
 
Zaleca się, by Oferent dokonał wizji lokalnej obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, będących przedmiotem ochrony fizycznej oraz ochrony technicznej (systemy alarmowe, system telewizji przemysłowej) oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 
 
Załączniki:
 SIWZ (z wymaganymi załącznikami nr 1 - 6)
  
 Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 248887 - 2012; data zamieszczenia: 25.11.2012
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszym przetargu. 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/12/12 12:23:03 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2012/11/25 15:35:10 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598