Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.09.12 13:07:12 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.09.12 13:05:54 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty nr sprawy MR-AG-213-024/07

    
Nr sprawy: MR-AG-213-024/07                          Stalowa Wola, dn. 10.09.2007
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 22.08.2007 na zadanie pn. „Usługa poligraficzna: skład i druk katalogu, plakatu i zaproszenia do wystawy pokonkursowej Autoportret oraz projekt, skład i druk Materiałów poseminaryjnych. Dialog nowoczesności z tradycją - polsko - ukraińskie spotkania ze sztuką” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 4, złożoną przez firmę: MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2 a, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 7.830, 00 zł (netto) + VAT 22 % (1.722, 60 zł), tj. łącznie (brutto) 9.552, 60 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 60/100) oraz najwyższą punktacją w kryterium II: jakość; w związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       ………………………………………….
 (podpis kierownika zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
ZP 12
ZP 21
                      
 
 
 
                                              
            


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/09/12 11:07:12 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/09/11 10:54:23 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598