Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.07.22 18:40:39 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.07.22 18:21:06 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ MULTIMEDIÓW na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny, nr sprawy: MR-AG-3121-010/11

MR – AG – 3121 – 010/11                                                         Stalowa Wola, dnia 22.07.2011 r.
 
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI (Uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 189659 - 2011 w dniu 11.07.2011, dotyczącego zadania pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny, z podziałem na 2 części:
 
CZĘŚCI I.:  Dostawa 3 kiosków multimedialnych naściennych (infomatów) na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny
 
CZĘŚCI II.: Dostawa projektorów multimedialnych z wyposażeniem na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny
 
w dniu 22.07.2011 r. wybrana została oferta złożona przez Firmę:
 
DLA CZĘŚCI I:
iMedia Joanna Sawicka, ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, k/Białegostoku
Nr
oferty
Firma (nazwa)
oraz adres Oferenta
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
 
1.
iMedia Joanna Sawicka
ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków
k/Białegostoku
32.400,00 (netto)
39.852,00 (brutto)
Okres gwarancji: 24 miesiące
 
NIE DOTYCZY
 
Liczba uzyskanych pkt.:
KRYTERIUM I /Cena/ (max 80 pkt.): Oferta nr 1 uzyskała 80 pkt.
KRYTERIUM II /Okres gwarancji/: Oferta nr 1 uzyskała 20,00 pkt.
Łącznie: 100,00 pkt.
 
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta firmy iMedia Joanna Sawicka, ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, k/Białegostoku jest najkorzystniejszą dla I części zamówienia.
 
DLA CZĘŚCI II:
InFast Sp. z o.o., ul. Szopena 51, 35-055 Rzeszów
Nr
oferty
Firma (nazwa)
oraz adres Oferenta
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
 
4.
InFast Sp. z o.o.
ul. Szopena 51
35-055 Rzeszów
 
NIE DOTYCZY
 
27.655,00 (netto)
34.015,65 (brutto)
 
Liczba uzyskanych pkt.:
KRYTERIUM I Cena (max 100 pkt.): Oferta nr 4 uzyskała 100 pkt.
 
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta firmy InFast Sp. z o.o., ul. Szopena 51, 35-055 Rzeszów, jest ofertą najkorzystniejszą dla II części zamówienia.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcami wyłonionymi do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 29 lipca 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
 
Załącznik nr 1
Zbiorcze zestawienie ofert
 
Załącznik nr 2
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II
 
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/07/22 16:40:39 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598