Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.09.26 14:57:26 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.09.26 14:35:36 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: "Opracowanie koncepcji modernizacji wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI...", nr sprawy MR-AG-3121-008/11

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż w rezultacie dokonania przez Zamawiającego i Oferenta negocjacji ceny na zadanie pn.: Opracowanie koncepcji modernizacji wystawy „COP DLA PRZYSZŁOŚCI. LUDZIE - PRZEMYSŁ - ARCHITEKTURA”, celem przekształcenia ekspozycji w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp), została zawarta w dniu 22.09.2011 r. umowa z Firmą: MAKSA Sp. z o. o., Stary Gózd 46, 26-806 Stara Błotnica.

 

Numer ogłoszenia: 254609 - 2011; data zamieszczenia: 26.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiWersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/09/26 12:57:27 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598