Tematy BIP > V. Struktura własnościowa i majątek >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2004.05.08 18:39:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2004.05.05 16:13:09 przez: Marcin Młynarski

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK


Struktura własnościowa Muzeum Regionalnego

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zlokalizowane jest w obrębie ewidencyjnym numer 1 Stalowa Wola – Charzewice na nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,9129 ha, nr ewidencyjny działki 1842 (KW nr 39541 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych), stanowiącej własność Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
Budynek tzw. „Zamek Lubomirskich” jest własnością Muzeum Regionalnego (akt notarialny Rep A nr 3757/2002 – nabyty w drodze darowizny). Budynek murowany o powierzchni użytkowej 1260 m², jednopiętrowy, powstały w XVIII w.
 
Majątek Muzeum Regionalnego
 
Majątek Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli stanowią:
-  nieruchomości wymienione w dziale „Struktura własnościowa Muzeum Regionalnego”,
-  urządzenia,
-  środki trwałe i wyposażenie,
-  książki,
-  archiwalia i muzealia zgromadzone w zbiorach.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2004/05/08 16:39:59 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2004/05/07 16:20:10 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2004/05/05 11:10:50 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598