Zatwierdzony: 2004.05.08. 18:39:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2004.05.05. 16:13:09 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/568/dokumenty/?artykul_id=1458

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK


Struktura własnościowa Muzeum Regionalnego

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zlokalizowane jest w obrębie ewidencyjnym numer 1 Stalowa Wola – Charzewice na nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,9129 ha, nr ewidencyjny działki 1842 (KW nr 39541 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych), stanowiącej własność Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
Budynek tzw. „Zamek Lubomirskich” jest własnością Muzeum Regionalnego (akt notarialny Rep A nr 3757/2002 – nabyty w drodze darowizny). Budynek murowany o powierzchni użytkowej 1260 m², jednopiętrowy, powstały w XVIII w.
 
Majątek Muzeum Regionalnego
 
Majątek Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli stanowią:
-  nieruchomości wymienione w dziale „Struktura własnościowa Muzeum Regionalnego”,
-  urządzenia,
-  środki trwałe i wyposażenie,
-  książki,
-  archiwalia i muzealia zgromadzone w zbiorach.