Tematy BIP > VI. Zasady funkcjonowania > Rejestry, ewidencja, archiwa >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2004.05.08 18:39:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2004.05.05 20:00:09 przez: Marcin Młynarski

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli  prowadzone są rejestry zabytków, archiwaliów, fotografii, druków zwartych, czasopism, kartografii, pism przychodzących i wychodzących.
 
W Muzeum prowadzona jest:
 • księga depozytów
Dział Archeologiczny prowadzi:
 • księgę inwentarzową muzealiów archeologicznych,
 • księgę materiałów pomocniczych muzealiów archeologicznych,
 • karty katalogu naukowego,
 • karty ewidencyjne.
 
 
Dział Sztuki prowadzi:
 • księgę inwentarzową muzealiów artystycznych,
 • księgę materiałów pomocniczych,
 • karty katalogu naukowego,
 • karty ewidencyjne.
Dział Historyczny prowadzi:
 • księgę inwentarzową muzealiów historycznych,
 • księgę inwentarzową archiwaliów,
 • księgę materiałów pomocniczych muzealiów historycznych,
 • księgę materiałów pomocniczych archiwum,
 • księgę inwentarzową archiwum fotograficznego,
 • księgę materiałów pomocniczych archiwum fotograficznego,
 • karty katalogu naukowego,
 • karty ewidencyjne.
Dział Etnograficzny prowadzi:
 • księgę inwentarzową muzealiów etnograficznych
 • karty ewidencyjne.
 • księgę materiałów pomocniczych muzealiów etnograficznych,
 • karty katalogu naukowego,
 • karty ewidencyjne.
 
Biblioteka prowadzi:
 • księgę inwentarzową druków zwartych,
 • komputerowy inwentarz księgozbioru,
 • katalog główny alfabetyczny i rzeczowy,
 • komputerowy katalog czasopism bieżących.
 
Dział Administracyjny prowadzi:
 • książkę kancelaryjną dla rejestracji pism wychodzących i przychodzących.
Dane w nich zawarte są powszechnie dostępne w siedzibie Muzeum za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2004/05/08 16:39:59 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2004/05/07 16:31:19 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598