Zatwierdzony: 2004.05.08. 18:39:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2004.05.05. 20:00:09 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/567/612/dokumenty/?artykul_id=2436

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli  prowadzone są rejestry zabytków, archiwaliów, fotografii, druków zwartych, czasopism, kartografii, pism przychodzących i wychodzących.
 
W Muzeum prowadzona jest:
Dział Archeologiczny prowadzi:
 
 
Dział Sztuki prowadzi:
Dział Historyczny prowadzi:
Dział Etnograficzny prowadzi:
 
Biblioteka prowadzi:
 
Dział Administracyjny prowadzi:
Dane w nich zawarte są powszechnie dostępne w siedzibie Muzeum za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych.