Tematy BIP > VIIII. Zapytania ofertowe >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2014.02.19 16:27:19 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.02.19 16:24:48 przez: Marcin Młynarski

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zam. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych, nr sprawy MR-AG-ZO-008/14

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 008 /14                                                                            Stalowa Wola, dnia 19.02.2014
 
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA
Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę pn.:
Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych do wystawy plenerowej pt.
Jak harcerzem - to na zawsze
85-lecie powstania harcerstwa w Rozwadowie
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm/osób do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
1.      KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola, zapytanie wysłane drogą elektroniczną, ijkawa@poczta.fm
2.      Rafał Sosin, zapytanie wysłane drogą elektroniczną, rs@rafiso.pl
3.      Lech Rowiński, zapytanie wysłane drogą elektroniczną lech@betonon.com
4.      Sławomir Toman, zapytanie wysłane drogą elektroniczną stoman@interia.pl
5.      Andrzej Kasprowicz, Usługi Komputerowe i Administracyjna Biurowe, Al. Prymasa Tysiąclecia 91/13,
01-242 Warszawa, zapytanie wysłane drogą elektroniczną Andrzej.Kasprowicz@inkaust.com
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–008/14 opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 4.800,00 (netto), 5.904,00 (brutto)
 
Oferta nr II
Imaginga Studio Magdalena Poprawska, ul. Kątowa 11/4, 31-404 Kraków
Cena oferty: 4.600,00 (netto), 5.658,00 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
Lp.
Nr
oferty
KRYTERIUM I
CENA (60%)
KRYTERIUM II
KONCEPCJA (40 %)
Łączna ilość
punktów:
1
I
5.658,00 (brutto) / 5.904,00 (brutto)
= 0,95 x 60 = 57,00 pkt
40
97,00
2
II
5.658,00 (brutto) / 5.658,00 (brutto)
= 1,00 x 60 = 60,00 pkt
40
100,00
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Imaginga Studio Magdalena Poprawska, ul. Kątowa 11/4, 31-404 Kraków
Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz oceny przyznanej za koncepcję szaty graficznej publikacji.
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta w dniu 21.02.2014 r. z Firmą Imaginga Studio Magdalena Poprawska.
 
Otrzymują/opublikowano:
1.    www.muzeum.stalowawola.pl/bip
2.    a/a
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2014/02/19 15:27:19 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598